Loading ....
Przedszkole nr 142 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 142 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Jarosława Dąbrowskiego 25
02-561 Warszawa
tel: (22) 845 03 14, 797 318 294
fax: (22) 845 03 14
e-mail: p142@mokotow.waw.pl
strona: przedszkole142.webd.pl
Strona główna => Informacje o przedszkolu => Tryb działania

Przedszkole nr 142 w Warszawie jest samorządową placówką oświatową, prowadzoną

przez M. St. Warszawa - Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów,

Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie,

Al. Jerozolimskie 32

 

  • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004 roku Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
  • Statut Przedszkola
  • Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdzany przez Burmistrza Dzielnicy na każdy rok szkolny
  • Regulamin Przedszkola uchwalony i przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną.

 

Pokaż informacje o artykule