Loading ....
Przedszkole nr 142 w Warszawie
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 142 w Warszawie
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
ul. Jarosława Dąbrowskiego 25
02-561 Warszawa
tel: (22) 845 03 14, 797 318 294
fax: (22) 845 03 14
e-mail: p142@eduwarszawa.pl
strona: www.warszawa142.eprzedszkole.com

 

W przedszkolu jest zatrudniony logopeda - pani Patrycja Laszczkowska, w wymiarze 6 godziny tygodniowo.

Dyżur logopedy odbywa się: we piatki od godz. 9:30 do 15:30,

Do zadań logopedy należą:

 

1)      diagnozowanie dzieci pod kątem wad wymowy,
2)      objęcie opieką logopedyczną dzieci, które wymagają wsparcia,
3)      planowanie i bezpośrednie realizowanie z dziećmi zajęć logopedycznych oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich jakość,
4)      odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, rozwijanie ich zdolności i zainteresowań,
5)      przygotowanie do zajęć, samokształcenie i doskonalenie zawodowe,
6)      prowadzenie dziennika zajęć,
7)      informowanie rodziców o postępach i trudnościach dzieci,
8)      prowadzenie prelekcji dla rodziców,
9)      przygotowywanie rad szkoleniowych dla nauczycieli,
10) prezentowanie na zebraniach rady pedagogicznej sprawozdania z pracy logopedycznej prowadzonej z dziećmi (dwa razy w roku).

 

 

Pokaż informacje o artykule